Søknader

Skjema for å søke om byggetillatelse

BYGGSØK er en gratis tjeneste hos direktoratat for byggkvalitet (DiBK). Her blir du hjulpet gjennom prosessen med å utforme søknaden. Noen kommuner mottar søknaden elektronisk, noe som er en fordel for kommunen. Uansett kan du bruke byggsøk, og søknaden blir sendt kommunen som e-post. Enkelte kommuner gir også rabatt ved bruk av byggsøk. 

Vi anbefaler at du bruker Byggsøk. Start byggsøk bygning her:   Byggsøk

Dersom du ønsker å fylle ut skjema for hand eller i PDF fil eller at du ikke kan bruke BYGGSØK, har vi laget blanketter for deg. Disse blankettene er gratis, kan brukes av alle. Du kan skrive de ut og fylle ut skjema med penn. I Adobe Acrobat (PDF) eller OpenOffice kan skjemaene fylles ut før du skriver de ut .


DiBK har lagt ut skjema for utfylling med kulepenn og blyant:   DIBk

Gjømt bort under Byggeregler på ett sted, og under fanen for Søknadshjelp finnes en lenke til Blanketter for byggesak.
DiBK ønsker fremdeles at folk benytter BYGGSØK, så trolig er det derfor disse blankettene  ikke er annonsert på forsiden på dibk.no
Dette gjør blankettdugnaden enda mer unødvendig.  Det eneste med BE sine blanketter er at du får ikke fyllt de ut på skjermen for utskrift. Du må fylle ut med kulepenn.

Blankettene finner du her.


Her er blankettdugnadens skjema for de som ønsker å fylle ut på skjerm før utskrift på papir:
DiBK sine blanketter ligger også her.


OpenOffice Dugnadens OpenOffice dokument for gratis tekstbehandlere.
AdobeAcrobat Dugnadens Blanketter for utfylling ig utskrift i PDF filer (portable document format).
BE Blanketter kun for blyant og kulepenn i PDF format fra BE


Klikk på bildene for å hente skjemaet ditt skjemaene er fremdeles under arbeid.

Blankett
Nr

Blankett navn

Laget av

NBR nr

Odt

Pdf

Pbl-01

Søknad om sentral godkjenning

  BE19462    
 Forarbeider til søknad

Pbl-11

Kontrollerklæring med sluttrapport

 Tinn BE5149

Odt

Pdf

Pbl-12

Nabovarsel

Tinn

BE 5154

Odt

Pdf

Pbl-13

Opplysninger gitt i nabovarsel   (se også under tabellen)

Tinn BE 5155

Odt

Pdf

Pbl-13

Kvittering for nabovarsel   (se også under tabellen)

Tinn BE 5156 

Søknad om Arbeidstilsynets samtykke

  BE 5177

 

 
 Søknadsblanketter

Pbl-21

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Tinn

BE 5153

Odt

Pdf

Pbl-22

Søknad om tillatelse til tiltak

Kongsvinger

BE 5174

Odt

Pdf

Pbl-23

Søknad om igangsettingstillatelse

  BE 5151    

Pbl-24

Søknad om endring av tillatelse

  BE 5168    

Pbl-26

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

Nøtterøy

BE 5175

Odt

Pdf

  Søknadsvedlegg

Pbl-31

Søknad om ansvarsrett

Dyrøy

BE 5181

Odt

Pdf

Pbl-33

Vedlegg til søknad om ansvarsrett  (ikke sentral godkjenning)

Enebakk BE 5159

Odt

Pdf


Søknad om ansvarsrett som selvbygger


BE 5184
Egenerklæring for selvbygger

BE 5187Pbl-34

Referanseprosjekter

  BE 5160    


Opphør av ansvarsrett

  BE 5183    

Pbl-36

Boligspesifikasjon i matrikkelen

   BE 5176    

Pbl-38

Gjennomføringsplan

Stokke

BE 5185
   
Uavhengig kontroll  

Plan for uavhengig kontroll
BE 5191


Melding om åpent avvik fra ansvarlig kontrollerende til kommunen
BE 5192


Referanseprosjekter til søknad om sentral godkjenning
BE 19463


Søknad om ansvarsrett
BE 5181


Kontrollerklæring
BE 5149

 Ferdigstillelse

Pbl-61

Søknad om midlertidig brukstillatelse

Midt-Telemark BE 5169    

Pbl-62

Søknad om ferdigattest

Såte BE 5167

Odt

Pdf

Pbl-64

Samsvarserklæring

Midt-Telemark BE 5148    


Egenerklæring for selvbygger


BE 5187
Sluttrapport med avfallsplan for nybygg


BE 5178    


Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving


BE 5179    
 Annet
 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

  Statkart 5880    


For kommunen:
Pbl-13 Dokumentasjon av nabovarsling  kan produseres direkte fra Gisline eller Gisline Innsyn. Legg inn denne filen som Rapportmal under Innstillinger - > Matrikkel-Sak. (Du må være koblet til en matrikkelbase for oppslag av naboer).
Når du skriver ut nabolister, kommer disse ferdig utfyllt på Pbl-13-Dokumentasjon-av-Nabovarsling. Denne fila kan lagres som PDF, og du kan fylle ut resten av feltene i Adobe Reader.
GislinePbl-13-Dokumentasjon-av-Nabovarsling.mrt

Hisen

Skjemadugnaden i kommunene.
http://www.tinn-kommune.com/byggesak/Skjemadugnad.html

Dersom du oppdager feil eller mangler i skjemaene, send gjerne beskjed til:

svein_olav.hagen@tinn.kommune.no og jeg skal sette rett kommune på jobben.

27.03.2013