Her legges ut kartutskrifter til WHL søknaden. Kartene er i pdf format for nedlasting og utskrift. Siden vil revideres jevnlig, og det anbefales å friske opp bildet når siden vises for å være sikker på at du ser siste versjon. Internet explorer og andre utforskere lagrer sider du har vært på og viser lagret versjon for at surfing på internett skal gå raskere.Kartnavn er satt sammen av kapittel nummer og løpenummer. Klikk Kartnummer for nedlasting.

Tips: Utskrift av kart med riktige farger


Kart
Bilde
Format
Målestokk
Innhold
Sted
0-1
NO-0-1

0-1
A4 P
Legend
Tegnforklaring


1-1
NO-1-1

1-1
A3 L
Localization
Lokalisering
1 : 300 000


1-2
NO-1-2
1-2
A3 L Localization
Lokalisering
1 : 75 000
Møsvatn

1-3
NO-1-3
1-3
A3 L Localization
Lokalisering
1 : 75 000 Skardfoss - Rjukan - Mæl

1-4
NO-1-4
1-4
A3 P
Localization
Lokalisering
1 : 75 000 Tinnsjø

1-5
NO-1-5
1-5
A3 L Localization
Lokalisering
1 : 75 000 Tinnoset - Notodden
2-1
NO-2-1


2-1
A3 L Attributes and Supporting Values
Attributter og oppsluttende verdier
1 : 20 000
Skarfoss - Vemork - Krosso


2-1-1
NO-2-1-1
2-1-1
A3 P Attributes and Supporting Values
Attributter og oppsluttende verdier
1 : 3 000 Møsvatn Dam
Møsvannsdammen


2-1-2
NO-2-1-2
2-1-2
A3 L Attributes and Supporting Values
Attributter og oppsluttende verdier
1 : 5 000 Rjukanfossen, Vemork and Våer
Rjukanfossen, Vemork og Våer2-1-3
NO-2-1-3
3-1-3
A3 P Attributes and Supporting Values
Attributter og oppsluttende verdier
1 : 3 000 Krosso, Krosso Aerial Cableway and Gvepseborg
Krosso, Krossobanen og Gvepseborg

2-2
NO-2-2


2-2
A3 L Attributes and Supporting Values
Attributter og oppsluttende verdier
1 : 20 000 Krosso - Rjukan - Dale
Krosso - Rjukan - Dale


2-2-1
NO-2-2-1
2-2-1
A3 L Attributes and Supporting Values
Attributter og oppsluttende verdier
1 : 4 000 Rjukan Industrial Plant
Hydroparken Rjukan

2-2-2
NO-2-2-2
2-2-2
A3 L Attributes and Supporting Values
Attributter og oppsluttende verdier
1 : 4 000 Rjukan and Såheim
Rjukan og Såheim

2-2-3
NO-2-2-3
2-2-3
A3 L Attributes and Supporting Values
Attributter og oppsluttende verdier
1 : 4 000 Ingolfsland and Tveito
Ingolfsland og Tveito

2-2-4
NO-2-2-4
2-2-4
A3 L Attributes and Supporting Values
Attributter og oppsluttende verdier
1 : 4 000 Mæl Railway Station and Ferry Quay
Mæl jernbanestasjon og fergeleie
2-3
NO-2-3

2-3
A3 P Attributes and Supporting Values
Attributter og oppsluttende verdier
1 : 4 000 Svelgfoss - Notodden
Svelgfoss - Notodden

2-3-1
NO-2-3-1
2-3-1
A3 P Attributes and Supporting Values
Attributter og oppsluttende verdier
1 : 3 000 Tinnoset Railway Station and Ferry Quay
Tinnoset jernbanestasjon og fergeleie

2-3-2
NO-2-3-2
2-3-2
A3 P Attributes and Supporting Values
Attributter og oppsluttende verdier
1 : 4 000 Svelgfoss Cultural Environment
Svelgfoss kulturmiljø


2-3-3
NO-2-3-3
3-3-3
A3 P Attributes and Supporting Values
Attributter og oppsluttende verdier
1 : 3 000 Lienfoss Cultural Environment
Lienfoss kulturmiljø


2-3-4
NO-2-3-4
2-3-4
A3 P Attributes and Supporting Values
Attributter og oppsluttende verdier
1 : 3 000 Tinfos Power Plants
Tinnfoss kraftverker og kulturmiljø


2-3-5
NO-2-3-5
2-3-5
A3 L Attributes and Supporting Values
Attributter og oppsluttende verdier
1 : 4 000 Notodden Industry and Company Town
Hydroparken Notodden og Hydrobyen
2-4
NO-2-4

2-4 A3 L Attributes and Supporting Values
Attributter og oppsluttende verdier
1 : 5 000 Rjukan Industrial Park Production Lines
Hydroparken Rjukan - produksjonslinjer
2-5
NO-2-5

2-5 A3 L Attributes and Supporting Values
Attributter og oppsluttende verdier
1 : 4 000 Notodden Industrial Park Production Lines
Hydroparken Notodden - produksjonslinjer
2-6
NO-2-6

2-6
A3 L
Attributes and Supporting Values - Building stages
Attributter og oppsluttende verdier - bygningstrinn
1 : 5 000
Rjukan and Notodden Industrial Parks
Hydroparkene Rjukan og Notodden


3-1
NO-3-1

3-1
A3 L
Sightlines and Scenic Routes
Utsiktspunkt og synsakser
1 : 100 000
Rjukan og Tinn
3-2
NO-3-2

3-1 A3 L Sightlines and Scenic Routes
Utsiktspunkt og synsakser
1 : 100 000 Notodden
3-3
Vannveier Rjukan
A3 L Waterways
1 : 90 000 Rjukan

3-3-1 Vannveier Rjukan A3 L Waterways Details
1 : 35 000
Rjukan
3-4
Vannveier
       Notodden A3 L Waterways
1 : 65 000 Notodden

3-4-1 Vannveier Notodden A3 L Waterways Details
1 : 15 000
Notodden

Grafikkfiler brukt i prosessen i forskjellig format.
Vektor grafikk -  Gir god kvalitet i alle målestokker.
Raster (Punktgrafikk)  - Gir oftest dårligere kvalitet.

Formatene
PDF Vektor -  Ypperlig til endelig kartfil for utskrifter
PDF Raster  -  Brukbar kvalitet på visse betingelser
JPG  -  Standard raster (punktgrafikk) Best egnet til foto
PNG  -  Raster (punktgrafikk) egnet til grafikk hvor bakgrunn skal være gjennomsiktig
WMF -  Vektor format yppelig til kart og innliming i Word dokument Liten størrelse - best kvalitet - Bør foretrekkes.
SWG  -  Vektor grafikk for bruk i Adobe Illustrator, Websider o.l. Høy kvalitet, Ikke støttet av Ms Word. Bruk WMF i stedet.
GIF  -  Rastergrafikk  mest brukt til ikoner, logo og annen enkel grafisk fremstilling med få farger. Bør heller velge WMF der det finnes.

Grafikk

Beskrivelse

Format (link

Format (Link)

Format (Link)

Europa

Lokalisering av Norge og Telemark i Europa

WMFSør-Norge

Lokalisering av Telemark, Notodden og Rjukan i sør - Norge

JPG

PNG

PDF
Vektor

Riksantikvaren

Riksantikvarens våpenskjold

WMF

SVG

PNG

Telemark

Fylkesvåpen Telemark

WMF

SVG

PNG

Tinn

Kommunevåpen Tinn

WMF

SVG

PNG

Notodden

Kommunevåpen Notodden

WMF

SVG

PNG

R1

Prosess Rjukan I ( 2-4 )

PDF
Vektor


JPG

R2

Prosess Rjukan II ( 2-4 )

PDF
Vektor


JPG

R3

Prosess Rjukan III  ( 2-4 )

PDF
Vektor


JPG

Rjukan Pros
Legend for prosesser på Rjukan ( 2-4 )


JPG
A-line
Notodden prosesslinje A  ( 2-5 )
PDF
Vektor

JPG
C-Line
Notodden prosesslinje C  ( 2-5 ) PDF
Vektor

JPG
Prøve
Notodden prosesslinje Prøvefabrikk  ( 2-5 ) PDF
Vektor

JPG
Haber Bosch
Notodden prosesslinje Haber Bosch  ( 2-5 ) PDF
Vektor

JPG
Notodden
Legend for prosesser på Notodden  ( 2-5 )

JPG
Rjukan
Building stages på Rjukan ( 2-6 ) PDF
Vektor

JPG
R-L
Tegnforklaring for Building stages på Rjukan ( 2-6 )

JPG
Notodden
Building stages på Notodden ( 2-6 ) PDF
Vektor

JPG
n-l
Tegnforklaring for Building stages på Notodden ( 2-6 )


JPG

Frøystaul

Detaljkart Frøystaul kraftverk

PDF

JPG


Skardsfoss

Detaljkart Skardsfoss dam

PDF

JPG

PNG

Dale

Detaljkart Dale gjestgiveri

PDF

JPG

PNG

Mæl

Detaljkart Mæl kraftverk

PDF

JPG

PNG

Gransherad

Detaljkart Gransherad stasjonsmesterbolig

PDF

JPG

PNG

Årlifoss

Detaljkart Årlifoss kraftverk

PDF

JPG

PNG

Grønvollfoss

Detaljkart Grønvollfoss kraftverk

PDF

JPG

PNG

Lisleherad stasjon

Detaljkart Lisleherad stasjon

PDF

JPG

PNG

Lienfoss

Detaljkart Lienfoss kraftverk

PDF

JPG

PNG

Notodden stasjon

Notodden Stasjon

PDF

JPG


Tinnoset

Tinnoset stasjon

PDF

JPG


Mæl
         stasjon

Mæl stasjon

PDF

JPG


Ingolfsland

Ingolfsland stasjon

PDF

JPG