Arkitekturen på Rjukan
Arkitektur under Norsk Hydro sin etablering.
rev 25.10.2012  soh

Mye av dalens bygninger ble satt opp av Hydro 1910 - 1920.
Det ble i stor utstrekning benyttet standard typetegninger.

Tabellen nedenfor viser bygningstype og hvilke adresser de er brukt .
 Tabellen er under arbeid og vil etterhvert få link til kart, arkitekt og tegningsarkiv.

Link til: Tabell sortert etter Adresse

Oppdatert 07.01.2015

Sortert etter Typer
Sortert etter Typer
Type Gate HusNr Bokst Arkitekt Merknad
1 Sam Eydesgate 4
Blix
1 Sam Eydesgate 6
Blix
2 Sam Eydesgate 84


3 Sam Eydesgate 78


4 Birkelandsgate 12


4 Prof. Tronstadgate 5


4 Prof. Tronstadgate 10


4 Prof. Tronstadgate 14


4 Sam Eydesgate 80


4 Sam Eydesgate 82


4 Sam Eydesgate 86


5 Sam Eydesgate 170


6 Birkelandsgate 10
Christian Morgenstierne
6 Birkelandsgate 14
Christian Morgenstierne
6 Prof. Tronstadgate 8
Christian Morgenstierne
6 Prof. Tronstadgate 16
Christian Morgenstierne
6 Sam Eydesgate 88
Christian Morgenstierne
7 Prof. Tronstadgate 3


8 Birkelandsgate 8


9 Såheimsveien 15


9 Såheimsveien 19


10 Såheimsveien 17


11 Sam Eydesgate 132
Bernt Keyser-Frölich
11 Sam Eydesgate 134
Bernt Keyser-Frölich
11 Sam Eydesgate 138
Bernt Keyser-Frölich
11 Sam Eydesgate 140
Bernt Keyser-Frölich
11 Sam Eydesgate 141
Bernt Keyser-Frölich
11 Sam Eydesgate 142
Bernt Keyser-Frölich
11 Sam Eydesgate 143
Bernt Keyser-Frölich
11 Sam Eydesgate 144
Bernt Keyser-Frölich
11 Sam Eydesgate 145
Bernt Keyser-Frölich
11 Sam Eydesgate 146
Bernt Keyser-Frölich
11 Sam Eydesgate 147
Bernt Keyser-Frölich
11 Sam Eydesgate 148
Bernt Keyser-Frölich
11 Sam Eydesgate 149
Bernt Keyser-Frölich
11 Sam Eydesgate 150
Bernt Keyser-Frölich
11 Sam Eydesgate 151
Bernt Keyser-Frölich
11 Sam Eydesgate 152
Bernt Keyser-Frölich
11 Sam Eydesgate 153
Bernt Keyser-Frölich
11 Sam Eydesgate 156
Bernt Keyser-Frölich
11 Sam Eydesgate 158
Bernt Keyser-Frölich
11 A Atrå gate 2
Bernt Keyser-Frölich
11 A Dalgate 5
Bernt Keyser-Frölich
11 A Gunleiksgate 1
Bernt Keyser-Frölich
11 A Gunleiksgate 2
Bernt Keyser-Frölich
11 A Gunleiksgate 3
Bernt Keyser-Frölich
11 A Gunleiksgate 4
Bernt Keyser-Frölich
11 A Gunleiksgate 5
Bernt Keyser-Frölich
11 A Mæl gate 3
Bernt Keyser-Frölich
11 A Mæl gate 4
Bernt Keyser-Frölich
11 A Mæl gate 6
Bernt Keyser-Frölich
11 A Sam Eydesgate 159
Bernt Keyser-Frölich
11 A Sam Eydesgate 228
Bernt Keyser-Frölich
11 A Sam Eydesgate 230
Bernt Keyser-Frölich
11 A Sam Eydesgate 232
Bernt Keyser-Frölich
11 A Tinngate 3
Bernt Keyser-Frölich
11 A Tinngate 6
Bernt Keyser-Frölich
11 A Tinngate 7
Bernt Keyser-Frölich
11 A Tinngate 8
Bernt Keyser-Frölich
11 A Tinngate 9
Bernt Keyser-Frölich
11 A Tinngate 10
Bernt Keyser-Frölich
11 A Tinngate 14
Bernt Keyser-Frölich
11 A Vestfjorddalsgate 2
Bernt Keyser-Frölich
11 A Vestfjorddalsgate 4
Bernt Keyser-Frölich
11 A Vestfjorddalsgate 6
Bernt Keyser-Frölich
11 A Vestfjorddalsgate 8
Bernt Keyser-Frölich
11 A Vestfjorddalsgate 11
Bernt Keyser-Frölich
11 B Dalgate 7
Bernt Keyser-Frölich
11 B Jernbaneplassen 4
Bernt Keyser-Frölich
11 B Mæl gate 5
Bernt Keyser-Frölich
11 B Mæl gate 8
Bernt Keyser-Frölich
11 B Sam Eydesgate 180
Bernt Keyser-Frölich
11 B Sam Eydesgate 182
Bernt Keyser-Frölich
11 B Tinngate 2
Bernt Keyser-Frölich
11 B Tinngate 4
Bernt Keyser-Frölich
11 B Tinngate 12
Bernt Keyser-Frölich
11 C Atrå gate 4
Bernt Keyser-Frölich
11 C Sam Eydesgate 177
Bernt Keyser-Frölich
11 C Sam Eydesgate 179
Bernt Keyser-Frölich
11 C Sam Eydesgate 181
Bernt Keyser-Frölich
11 C Sam Eydesgate 183
Bernt Keyser-Frölich
11 C Vestfjorddalsgate 9
Bernt Keyser-Frölich
11 D Ligaten 19
Bernt Keyser-Frölich? Utvidet 11 E
11 E Dalgate 1
Bernt Keyser-Frölich
11 E Dalgate 3
Bernt Keyser-Frölich
11 E Haralds gate 6
Bernt Keyser-Frölich
11 E Haralds gate 8
Bernt Keyser-Frölich
11 E Haralds gate 12
Bernt Keyser-Frölich
11 E ing Waadens gate 2
Bernt Keyser-Frölich
11 E ing Waadens gate 6
Bernt Keyser-Frölich
11 E ing Waadens gate 10
Bernt Keyser-Frölich
11 E ing Waadens gate 11
Bernt Keyser-Frölich
11 E ing Waadens gate 14
Bernt Keyser-Frölich
11 E Mæl gate 1
Bernt Keyser-Frölich
11 E Mæl gate 2
Bernt Keyser-Frölich
11 E Olavs gate 6
Bernt Keyser-Frölich
11 E Sam Eydesgate 169
Bernt Keyser-Frölich
11 E Sam Eydesgate 178
Bernt Keyser-Frölich
11 E Sam Eydesgate 184
Bernt Keyser-Frölich
11 E Sam Eydesgate 218
Bernt Keyser-Frölich
11 E Sam Eydesgate 226
Bernt Keyser-Frölich
11 E Sam Eydesgate 234
Bernt Keyser-Frölich
11 E Telemarksgata 13
Bernt Keyser-Frölich
11 E Tinngate 1
Bernt Keyser-Frölich
11 E Tinngate 5
Bernt Keyser-Frölich
11 E Tinngate 16
Bernt Keyser-Frölich
11 E Tinngate 23
Bernt Keyser-Frölich
11 E Tinngate 27
Bernt Keyser-Frölich
11 E Tinngate 31
Bernt Keyser-Frölich
11 E Tinngate 41
Bernt Keyser-Frölich
11 E Tinngate 43
Bernt Keyser-Frölich
11 E Tinngate 45
Bernt Keyser-Frölich
11 E Tinngate 47
Bernt Keyser-Frölich
11 E Tinngate 52
Bernt Keyser-Frölich
11 E Tinngate 54
Bernt Keyser-Frölich
11 E Vestfjorddalsgate 5
Bernt Keyser-Frölich
11 E Vestfjorddalsgate 7
Bernt Keyser-Frölich
11 E Vestfjorddalsgate 15
Bernt Keyser-Frölich
11 E Ø. Hansens gate 2
Bernt Keyser-Frölich
11 E Ø. Hansens gate 10
Bernt Keyser-Frölich
11 E Ø. Hansens gate 14
Bernt Keyser-Frölich
11 E Østbygdengata 3
Bernt Keyser-Frölich
11 E Åsmund Vinjes gate 4
Bernt Keyser-Frölich
11 E Åsmund Vinjes gate 9
Bernt Keyser-Frölich
11 E Åsmund Vinjes gate 10
Bernt Keyser-Frölich
11 E Åsmund Vinjes gate 11
Bernt Keyser-Frölich
11 E Åsmund Vinjes gate 14
Bernt Keyser-Frölich
11 E Åsmund Vinjes gate 15
Bernt Keyser-Frölich
11 F Fossoveien 2


11 F Prof. Tronstadgate 11


14 Fossoveien 3
Jens Poulsson
14 Fossoveien 5
Jens Poulsson
14 Fossoveien 6
Jens Poulsson
14 Fossoveien 8
Jens Poulsson
14 Fossoveien 9
Jens Poulsson
14 Fossoveien 11
Jens Poulsson Revet
14 Fossoveien 13
Jens Poulsson Revet
14 Sam Eydesgate 244
Jens Poulsson
14 B Tveito alle 14


14 B Tveito alle 15


14 B Tveito alle 18


14 B Tveito alle 19


15 Prof. Tronstadgate 6


15 Prof. Tronstadgate 18


16 Atrå gate 1
Thorvald Astrup
16 Fossoveien 7
Thorvald Astrup
16 Østbygdengata 2
Thorvald Astrup
16 B Tveito alle 16


16 B Tveito alle 17


16 B Tveito alle 20


16 B Tveito alle 21


17 Sam Eydesgate 246


18 Fossoveien 10


18 Fossoveien 12


18 ing Waadens gate 1


18 Tinngate 11


18 Tinngate 17


18 Tinngate 19


19 Tinngate 21


20 A Sam Eydesgate 160


20 B Haralds gate 1
Bernt Keyser-Frölich
20 B Haralds gate 10
Bernt Keyser-Frölich
20 B Håkons gate 1
Bernt Keyser-Frölich
20 B Håkons gate 7
Bernt Keyser-Frölich
20 B Håkons gate 11
Bernt Keyser-Frölich
20 B ing Waadens gate 4
Bernt Keyser-Frölich
20 B Ingolfsgate 3
Bernt Keyser-Frölich
20 B Rollagveien 62
Bernt Keyser-Frölich
20 B Rollagveien 64
Bernt Keyser-Frölich
20 B Sverres gate 2
Bernt Keyser-Frölich
20 B Tinngate 58
Bernt Keyser-Frölich
20 B Tinngate 60
Bernt Keyser-Frölich
20 B Tinngate 64
Bernt Keyser-Frölich
20 B Tinngate 66
Bernt Keyser-Frölich
20 B Tinngate 70
Bernt Keyser-Frölich
20 B Vestfjorddalsgate 10
Bernt Keyser-Frölich
20 B Ø. Hansens gate 6
Bernt Keyser-Frölich Revet
20 B Ø. Hansens gate 8
Bernt Keyser-Frölich
20 B Ø. Hansens gate 12
Bernt Keyser-Frölich
20 B Åsmund Vinjes gate 2
Bernt Keyser-Frölich
20 B Åsmund Vinjes gate 6
Bernt Keyser-Frölich
20 B Åsmund Vinjes gate 12
Bernt Keyser-Frölich
20 B Åsmund Vinjes gate 13
Bernt Keyser-Frölich
20 D Ligaten 21
Bernt Keyser-Frölich
21 Håkons gate 9


21 Tinngate 42


21 Tinngate 57


21 Tinngate 61


21 Tinngate 68


22 Haralds gate 2
B. Keyser Frølich
22 Olavs gate 8
B. Keyser Frølich
22 Tinngate 55
B. Keyser Frølich
22 Tinngate 62
B. Keyser Frølich
22 Tinngate 72
B. Keyser Frølich
22 Tveito alle 7
B. Keyser Frølich
22 Tveito alle 13
B. Keyser Frølich
22 Åsmund Vinjes gate 1 A B. Keyser Frølich
23 Sam Eydesgate 224


24 Tveito alle 1


24 Tveito alle 5


25 Tveito alle 3


26 Tinngate 13


27 Tinngate 15


28 Sam Eydesgate 185


28 Sam Eydesgate 220


30 Mælsvingen 11
Ove Bang
30 Mælsvingen 13
Ove Bang
31 Mælsvingen 10
Ove Bang
31 Mælsvingen 12
Ove Bang
31 Mælsvingen 15
Ove Bang
32 Haddelandsveien 1


36 Olavs gate 3


36 Olavs gate 5


37 Arbeidergaten 5


38 Sam Eydesgate 52


38 Sam Eydesgate 119 A

38 Sam Eydesgate 133


38 Sam Eydesgate 135


39 Våer 15


39 Våer 17

Revet
39 Våer 18


39 Våer 19


39 Våer 20


39 Våer 21


39 Våer 22


101 Villaveien 3
Thorvald Astrup
102 A Villaveien 11
Thorvald Astrup
102 B Villaveien 14


103 A Bråvoldveien 3
Thorvald Astrup
103 A Villaveien 24
Thorvald Astrup
103 B Villaveien 29
Bjarne Blom
104 A Bråvoldveien 2
Thorvald Astrup
104 B Villaveien 18


104 B Villaveien 22


105 A Bråvoldveien 4
Thorvald Astrup
105 B Sam Eydesgate 72


106 Villaveien 7
Thorvald Astrup
107 Villaveien 9
Thorvald Astrup Gr.4926-2-3-7
108 Villaveien 2
Thorvald Astrup
109 Bråvoldveien 1
Thorvald Astrup
110 Bråvoldveien 6


110 Villaveien 6


110 Villaveien 27


111 Fossoveien 4
Erling Gjestland
112 Villaveien 32
Helge. E. Blix
112 A Villaveien 30
Helge. E. Blix
113 Fjellveien 11

Gamle Borhellestaul
114 Villaveien 12
Ove Bang
115 Fjellveien 2
Magnus Paulsson
116 Villaveien 20
Thorvald Astrup
116 Villaveien 26
Thorvald Astrup
117 Fjellveien 1
Magnus Paulsson
117 Fjellveien 3
Magnus Paulsson
117 Fjellveien 5
Magnus Paulsson
118 Skogveien 16
Ove Bang
118 Skogveien 18
Ove Bang
119 D Ligaten 2
Ove Bang
119 D Ligaten 4
Ove Bang
119 D Sam Eydesgate 155
Ove Bang
119 D Sam Eydesgate 155 A Ove Bang
119 D Sam Eydesgate 157
Ove Bang
119 D Sam Eydesgate 167
Ove Bang
120 Villaveien 13


121 Fjellveien 4


121 Fjellveien 6

Bryns hus
122 Skogveien 3
Bernt Keyser-Frölich
122 Skogveien 5
Bernt Keyser-Frölich
122 Skogveien 7
Bernt Keyser-Frölich
122 Skogveien 9
Bernt Keyser-Frölich
123 Ligaten 23
Ove Bang
125 Bøhagenlia 15
Bernt Keyser-Frölich
125 Jernbaneplassen 3
Bernt Keyser-Frölich
125 Sam Eydesgate 139
Bernt Keyser-Frölich
125 Skogveien 17
Bernt Keyser-Frölich
125 Skogveien 21
Bernt Keyser-Frölich
125 Skogveien 22
Bernt Keyser-Frölich
125 A Fossoveien 4 A Ove Bang
125 A Kraftledningsveien 1
Ove Bang
125 A Villaveien 15
Ove Bang Speilvendt kopi
125 A Villaveien 33
Ove Bang
125 A Villaveien 35
Ove Bang
125 C Skogveien 14
Ove Bang
127 Arbeidergaten 1

Omadr fra Sam Eydes gt 53
127 Sam Eydesgate 51 A
Dobb. hus
128 Villaveien 37


129 Skogveien 11


130 Skogveien 13


131 Skogveien 15
Bernt Keyser-Frölich
132 Skogveien 19
Thorvald Astrup Søsterhjem
134 Bøhagenlia 8


134 Bøhagenlia 13


134 Sam Eydesgate 43


134 Skogveien 20


140 Villaveien 16
Bjarne Blom
141 Sykehusveien 2
Ove Bang
142 Villaveien 10
Ove Bang
143 Fjellveien 7
Ark. Kontoret Jac. Hansen Nytt
144 Bjønnlandsveien 2


144 Bjønnlandsveien 4


198 Sam Eydesgate 222


198 Sam Eydesgate 222 A

198 Tinngate 40


201 Rollagveien 40


201 Rollagveien 48


227 Gaustaveien 161


227 Gaustaveien 163


227 Mælands gate 13

Omadressert fra Liestulgate 4
227 Mælands gate 17

Omadressert fra Fiskumgate 3
227 Sam Eydesgate 310


227 Sam Eydesgate 316


227 Tinngate 126


227 Tinngate 128


258 III Mælsvingen 2


258 III Mælsvingen 4


258 III Sam Eydesgate 312


258 III Sam Eydesgate 314


A ing Waadens gate 16
Magnus Poulsson
A ing Waadens gate 22
Magnus Poulsson
A ing Waadens gate 24
Magnus Poulsson
A Jernbanegata 11
Magnus Poulsson
A Sam Eydesgate 192
Magnus Poulsson
A Sam Eydesgate 196
Magnus Poulsson
A Sam Eydesgate 202
Magnus Poulsson
A Sam Eydesgate 206
Magnus Poulsson
A Telemarksgata 10
Magnus Poulsson
A Tinngate 29
Magnus Poulsson
A Vestfjorddalsgate 21
Magnus Poulsson
A 2 ing Waadens gate 9
Magnus Poulsson
A 2 ing Waadens gate 12
Magnus Poulsson
A 2 ing Waadens gate 15
Magnus Poulsson
A 2 ing Waadens gate 17
Magnus Poulsson
A 2 ing Waadens gate 26
Magnus Poulsson
A 2 ing Waadens gate 28
Magnus Poulsson
A 2 Sam Eydesgate 186
Magnus Poulsson
A 2 Sam Eydesgate 186 A Magnus Poulsson
A 2 Sam Eydesgate 194
Magnus Poulsson
A 2 Sam Eydesgate 204
Magnus Poulsson
A 2 Sam Eydesgate 208
Magnus Poulsson
A 2 Telemarksgata 9
Magnus Poulsson
A 2 Telemarksgata 11
Magnus Poulsson
A 2 Telemarksgata 12
Magnus Poulsson
A 2 Vestfjorddalsgate 22
Magnus Poulsson
A 2 Vestfjorddalsgate 23
Magnus Poulsson
A 2 Vestfjorddalsgate 25
Magnus Poulsson
B ing Waadens gate 19
Magnus Poulsson
B ing Waadens gate 21
Magnus Poulsson
B Sam Eydesgate 188
Magnus Poulsson
B Sam Eydesgate 212
Magnus Poulsson
B Telemarksgata 2
Magnus Poulsson
B Telemarksgata 8
Magnus Poulsson
B Telemarksgata 14
Magnus Poulsson
B Tinngate 25
Magnus Poulsson
B Vestfjorddalsgate 13
Magnus Poulsson
B Vestfjorddalsgate 16
Magnus Poulsson
B Vestfjorddalsgate 18
Magnus Poulsson
B Østbygdengata 4
Magnus Poulsson
C Atrå gate 3
Magnus Poulsson
C Klonteigs gate 1
Magnus Poulsson
C Sam Eydesgate 214
Magnus Poulsson
C Telemarksgata 3
Magnus Poulsson
C Telemarksgata 4
Magnus Poulsson
C Telemarksgata 5
Magnus Poulsson
C Telemarksgata 6
Magnus Poulsson
C Vestfjorddalsgate 14
Magnus Poulsson
C Vestfjorddalsgate 17
Magnus Poulsson
C 2 Klonteigs gate 3
Magnus Poulsson
C 2 Sam Eydesgate 190
Magnus Poulsson
C 2 Telemarksgata 1
Magnus Poulsson
C 2 Telemarksgata 7
Magnus Poulsson
C2 Jernbanegata 3


D ing Waadens gate 3
Magnus Poulsson
D ing Waadens gate 7
Magnus Poulsson
D ing Waadens gate 13
Magnus Poulsson
D Jernbanegata 5
Magnus Poulsson
D Jernbanegata 9
Magnus Poulsson
D Tinngate 37
Magnus Poulsson
D Tinngate 39
Magnus Poulsson
D Vestfjorddalsgate 19
Magnus Poulsson
E Vestfjorddalsgate 1 B Å.A.
E Vestfjorddalsgate 3 A Å.A.
F ing Waadens gate 5
Magnus Poulsson
F ing Waadens gate 23
Magnus Poulsson
F Jernbanegata 7
Magnus Poulsson
F Sam Eydesgate 210
Magnus Poulsson
F Tinngate 33
Magnus Poulsson
F Tinngate 35
Magnus Poulsson
F Vestfjorddalsgate 20
Magnus Poulsson
F 2 ing Waadens gate 18
Magnus Poulsson
F 2 ing Waadens gate 20
Magnus Poulsson
F 2 Sam Eydesgate 216
Magnus Poulsson
G Birkelandsgate 9
Bjarne Blom
G Birkelandsgate 11
Bjarne Blom
G Birkelandsgate 15
Bjarne Blom
G Prof. Tronstadgate 7
Bjarne Blom
G Prof. Tronstadgate 9
Bjarne Blom
G Prof. Tronstadgate 20
Bjarne Blom
H Birkelandsgate 13
Bjarne Blom
H Haralds gate 4
Bjarne Blom
H Prof. Tronstadgate 12
Bjarne Blom
H Sam Eydesgate 81
Bjarne Blom
H Tinngate 50
Bjarne Blom
H Tinngate 53
Bjarne Blom
H Tinngate 56
Bjarne Blom
H Tinngate 59
Bjarne Blom
H Tveito alle 2
Bjarne Blom
H Tveito alle 9
Bjarne Blom
H Tveito alle 11
Bjarne Blom
H Åsmund Vinjes gate 7
Bjarne Blom
H Åsmund Vinjes gate 8
Bjarne Blom
HH-22 B Jernbanegata 2

Enkepensjonistbolig
HH-22 B Jernbanegata 4

Enkepensjonistbolig
J Bøhagenlia 4
B. Omadr. Fra Bøhagenlia 6
J Bøhagenlia 10
B.
J Bøhagenlia 11
B.
J Jernbaneplassen 5
B.
J Jernbaneplassen 6
B.
J Sam Eydesgate 77
B.
J Sam Eydesgate 79 A B.
J Sam Eydesgate 83
B.
J Sam Eydesgate 85
B.
J Sam Eydesgate 87
B.
J Såheimsveien 13
B.
J Vemork 103
B.
J Vemork 110
B.
J Våer 9
B.
J Våer 12
B.
J 1 Birkelandsgate 4
B.
J 1 Birkelandsgate 6
B.
J 1 Mogate 1
B.
J 1 Prof. Tronstadgate 2
B.
J 1 Prof. Tronstadgate 4
B.
J 1 Sam Eydesgate 1
B.
J 1 Sam Eydesgate 3
B.
J 1 Sam Eydesgate 5
B.
J 1 Sam Eydesgate 7
B.
J 1 Sam Eydesgate 9
B.
J 1 Sam Eydesgate 11
B.
J 1 Sam Eydesgate 13
B.
J 1 Sam Eydesgate 15
B.
J 1 Sam Eydesgate 17
B.
J 1 Sam Eydesgate 19
B.
J 1 Sam Eydesgate 21
B.
J 1 Sam Eydesgate 23
B.
J 1 Sam Eydesgate 25
B.
J 1 Sam Eydesgate 27
B.
J 1 Sam Eydesgate 29
B.
J 1 Sam Eydesgate 31
B.
J 1 Sam Eydesgate 33
B. Omadr. Fra Segt 35 a
J 1 Sam Eydesgate 33
B.
J 1 Sam Eydesgate 35
B. Omadr. Fra Segt 35
J 1 Sam Eydesgate 37
B.
J 1 Sam Eydesgate 39
B.
J 1 Sam Eydesgate 41
B.
J 1 Sam Eydesgate 45
B.
J 1 Sam Eydesgate 47
B.
J 1 Sam Eydesgate 74
B.
J 1 Sam Eydesgate 76
B.
J 1 Våer 5
B.
J 1 Våer 6
B.
J 2 Bøhagenlia 2
Bjarne Blom Omadr. Fra Segt 33a
J 2 Bøhagenlia 16
Bjarne Blom
J 2 Bøhagenlia 18
Bjarne Blom
J 2 Bøhagenlia 20
Bjarne Blom
J 3 Sam Eydesgate 49
Bernt Keyser-Frölich
J 4 Bøhagenlia 6 A Ove Bang
J 4 Sam Eydesgate 47
Ove Bang Omadr. Fra Segt 47 Aa
J 5 Mogate 3
Jens Poulsson
J 5 Våer 3
Jens Poulsson
J 5 Våer 4
Jens Poulsson
J 5 Våer 7
Jens Poulsson
K Birkelandsgate 16


L Sam Eydesgate 172


M Ø. Hansens gate 3

Revet
M Ø. Hansens gate 5

Revet
M Ø. Hansens gate 7


M Ø. Hansens gate 11


N Vestfjorddalsgate 1


O Månaveien 1


O Månaveien 3


O Månaveien 5


O Månaveien 7


O Månaveien 9


O Månaveien 15


O Månaveien 17


O Sam Eydesgate 94


O Sam Eydesgate 96


O Sam Eydesgate 98


O Sam Eydesgate 105


O Sam Eydesgate 106


O Sam Eydesgate 107


O Sam Eydesgate 108


O Sam Eydesgate 109


O Sam Eydesgate 110


O Sam Eydesgate 111


O Sam Eydesgate 112


O Sam Eydesgate 113


O Sam Eydesgate 114


O Sam Eydesgate 115


O Sam Eydesgate 117


O Sam Eydesgate 119


O Sam Eydesgate 121


O Sam Eydesgate 123


O Sam Eydesgate 125


O Sam Eydesgate 127


O 2 Sam Eydesgate 129
Bjarne Blom
O 2 Sam Eydesgate 131
Bjarne Blom
P Ligaten 16

Revet
P Sam Eydesgate 173

Revet
P Sam Eydesgate 174


Q Ø. Hansens gate 1

Revet
R Sam Eydesgate 175

Revet
S Dalgate 4
Hjalmar Waaden Revet
S Ø. Hansens gate 9
Hjalmar Waaden
T Dalgate 2

Revet
U Sam Eydesgate 171

Revet
U Sam Eydesgate 176


V Ø. Hansens gate 1

Revet
X Jernbanegata 8
Magnus Poulsson
X Jernbanegata 12
Magnus Poulsson
X Jernbanegata 13
Magnus Poulsson
X Jernbanegata 15
Magnus Poulsson
X Jernbanegata 16
Magnus Poulsson
x-003 Skriugaten 27 B
4H.19/1140
x-004 Birkelandsgate 7

4H.22/18 4H.22-3 4971-2-4
x-006 Sølvvoldveien 3

Adm. bolig og anneks
x-007 Såheimsveien 2

Rjukan II Fabrikkanlegg kontorer 4F.24170 4H.22/1556 4F.40830
Y Jernbanegata 1


Y Vestfjorddalsgate 24


Z Jernbanegata 10
Magnus Poulsson
Z Jernbanegata 14
Magnus Poulsson
Z Jernbanegata 17
Magnus Poulsson
Z Jernbanegata 19
Magnus Poulsson
Æ Vestfjorddalsgate 3 B

Ø Dalgate 8
Bjarne Blom
4504-28 Rollagveien 2


4F.27884 Rollagveien 50


4F.35365 Mælsvingen 6


4F.35365 Mælsvingen 8


4H.14 Sam Eydesgate 48

Tidl. Forretningslokaler
4H.14 Sam Eydesgate 50

Rjukan Varelager
4H.14 Sam Eydesgate 51

Pølsemakeri
4H.14 Sam Eydesgate 164

Varelagerets tidl. filial variant
4H.15 Torget 2

Post, Telegraf, Apotek etc 4H.15
4H.17 Sam Eydesgate 2
Bjarne Blom
4H.18/86 Rollagveien 44


4H.20 Sykehusveien 6

Sykehus
4H.21 Sykehusveien 4

Lasarett, nu betjeningsbolig
4H.22 Storgaten 23

4F.29711, 29613, 29684, 38494
4H.22 Villaveien 5

Gamle sykehus. 4F.21994, 30616
4H.22-2 Skriugaten 2

Musikkhuset
4H.22-4 Mogate 2

Forsamlingslokale
4H.22-6 Sam Eydesgate 248

Blokk A Pensjonistbolig
4H.22-6 Sam Eydesgate 250

Blokk A Pensjonistbolig
4H.22-6 Sam Eydesgate 252

Blokk A Pensjonistbolig
4H.22-6 Tinngate 67

Blokk E Pensjonistbolig
4H.22-6 Tinngate 69

Blokk B Pensjonistbolig
4H.22-7 Sam Eydesgate 198

Pensjonistbolig
4H.22-7 Tinngate 63

Pensjonistbolig
4H.22-7 Tinngate 63 A
Pensjonistbolig
4H.22-7 Tinngate 65

Blokk A Pensjonistbolig
4H.22-8 Tinngate 30

Pensjonistbolig
4H.22-8 Tinngate 32

Pensjonistbolig
4H.22-8 Tinngate 123

Pensjonistbolig
4H.22-8 Tinngate 125

Pensjonistbolig
4H.22-8 Tinngate 132

Pensjonistbolig
4H.22-8 Tinngate 134

Pensjonistbolig
4H.22-9 Nedre veg 4


4H-22 B Olavs gate 1

enkepensjonistbolig

Arbeidergaten 7

Gammelt hus, Omadr. Fra nr 5a

Fossoveien 1

Fjøs og stall

Rollagveien 60Sam Eydesgate 54Våer 1Våer 10Våer 11Våer 13Våer 14Våer 23Våer 24Våer 25Ø. Hansens gate 4

Gamle Ingolvsland revet
? Vemork 104


? Vemork 107


? Vemork 109


? Vemork 111


? Vemork 112


4H-77 Jernbaneplassen 1

Tidl. kontor Rjukan kraftanlegg 4H.22 34793 34794 34795 34993