Arkitekturen på Rjukan
Arkitektur under Norsk Hydro sin etablering.
rev 25.10.2012  soh

Mye av dalens bygninger ble satt opp av Hydro 1910 - 1920.
Det ble i stor utstrekning benyttet standard typetegninger.

Tabellen nedenfor viser adresset og hvilken bygningstype som ble valgt. Tabellen er under arbeid og vil etterhvert få link til kart, arkitekt og tegningsarkiv.

Link til: Tabell sortert etter bygningstype

Oppdatert 03.01.2015

Sortert etter Adresser
Sortert etter Adresser
GateID Gate Hus Boks Type Arkitekt Merknad

Vemork 103
J B.

Vemork 104
?


Vemork 107
?


Vemork 109
?


Vemork 110
J B.

Vemork 111
?


Vemork 112
?

082601050 Arbeidergaten 1
127
Omadr fra Sam Eydes gt 53
082601050 Arbeidergaten 5 A 37

082601050 Arbeidergaten 5 B 37

082601050 Arbeidergaten 5 C 37

082601050 Arbeidergaten 5 D 37

082601050 Arbeidergaten 7


Gammelt hus, Omadr. Fra nr 5a
082601100 Atrå gate 1
16 Thorvald Astrup
082601100 Atrå gate 2
11 A Bernt Keyser-Frölich
082601100 Atrå gate 3
C Magnus Poulsson
082601100 Atrå gate 4
11 C Bernt Keyser-Frölich
082601150 Birkelandsgate 4 A J 1 B.
082601150 Birkelandsgate 4 B J 1 B.
082601150 Birkelandsgate 6 A J 1 B.
082601150 Birkelandsgate 6 B J 1 B.
082601150 Birkelandsgate 7
x-004
4H.22/18 4H.22-3 4971-2-4
082601150 Birkelandsgate 8 A 8

082601150 Birkelandsgate 8 B 8

082601150 Birkelandsgate 9 A G Bjarne Blom
082601150 Birkelandsgate 9 B G Bjarne Blom
082601150 Birkelandsgate 10 A 6 Christian Morgenstierne
082601150 Birkelandsgate 10 B 6 Christian Morgenstierne
082601150 Birkelandsgate 11 A G Bjarne Blom
082601150 Birkelandsgate 11 B G Bjarne Blom
082601150 Birkelandsgate 12 A 4

082601150 Birkelandsgate 12 B 4

082601150 Birkelandsgate 13 A H Bjarne Blom
082601150 Birkelandsgate 13 B H Bjarne Blom
082601150 Birkelandsgate 14 A 6 Christian Morgenstierne
082601150 Birkelandsgate 14 B 6 Christian Morgenstierne
082601150 Birkelandsgate 15 A G Bjarne Blom
082601150 Birkelandsgate 15 B G Bjarne Blom
082601150 Birkelandsgate 16 A K

082601150 Birkelandsgate 16 B K

082601150 Birkelandsgate 16 C K

082601150 Birkelandsgate 16 D K

082601200 Bjønnlandsveien 2 A 144

082601200 Bjønnlandsveien 2 B 144

082601200 Bjønnlandsveien 4 A 144

082601200 Bjønnlandsveien 4 B 144

082601400 Bråvoldveien 1 A 109 Thorvald Astrup
082601400 Bråvoldveien 1 B 109 Thorvald Astrup
082601400 Bråvoldveien 2
104 A Thorvald Astrup
082601400 Bråvoldveien 3 A 103 A Thorvald Astrup
082601400 Bråvoldveien 3 B 103 A Thorvald Astrup
082601400 Bråvoldveien 4 A 105 A Thorvald Astrup
082601400 Bråvoldveien 4 B 105 A Thorvald Astrup
082601400 Bråvoldveien 6 A 110

082601400 Bråvoldveien 6 C 110

082601500 Bøhagenlia 2
J 2 Bjarne Blom Omadr. Fra Segt 33a
082601500 Bøhagenlia 4 A J B. Omadr. Fra Bøhagenlia 6
082601500 Bøhagenlia 4 B J B. Omadr. Fra Bøhagenlia 6
082601500 Bøhagenlia 6 A J 4 Ove Bang
082601500 Bøhagenlia 8
134

082601500 Bøhagenlia 10 A J B.
082601500 Bøhagenlia 10 B J B.
082601500 Bøhagenlia 11 A J B.
082601500 Bøhagenlia 11 B J B.
082601500 Bøhagenlia 13
134

082601500 Bøhagenlia 15
125 Bernt Keyser-Frölich
082601500 Bøhagenlia 16 A J 2 Bjarne Blom
082601500 Bøhagenlia 16 B J 2 Bjarne Blom
082601500 Bøhagenlia 18
J 2 Bjarne Blom
082601500 Bøhagenlia 20 A J 2 Bjarne Blom
082601500 Bøhagenlia 20 B J 2 Bjarne Blom
082601600 Dalgate 1
11 E Bernt Keyser-Frölich
082601600 Dalgate 2
T
Revet
082601600 Dalgate 3
11 E Bernt Keyser-Frölich
082601600 Dalgate 4
S Hjalmar Waaden Revet
082601600 Dalgate 5
11 A Bernt Keyser-Frölich
082601600 Dalgate 7
11 B Bernt Keyser-Frölich
082601600 Dalgate 8 A Ø Bjarne Blom
082601600 Dalgate 8 B Ø Bjarne Blom
082601600 Dalgate 8 C Ø Bjarne Blom
082601600 Dalgate 8 D Ø Bjarne Blom
082601800 Fjellveien 1
117 Magnus Paulsson
082601800 Fjellveien 2
115 Magnus Paulsson
082601800 Fjellveien 3
117 Magnus Paulsson
082601800 Fjellveien 4
121

082601800 Fjellveien 5
117 Magnus Paulsson
082601800 Fjellveien 6
121
Bryns hus
082601800 Fjellveien 7
143 Ark. Kontoret Jac. Hansen Nytt
082601800 Fjellveien 11
113
Gamle Borhellestaul
082601850 Fossoveien 1


Fjøs og stall
082601850 Fossoveien 2
11 F

082601850 Fossoveien 3 A 14 Jens Poulsson
082601850 Fossoveien 3 B 14 Jens Poulsson
082601850 Fossoveien 4
111 Erling Gjestland
082601850 Fossoveien 4 A 125 A Ove Bang
082601850 Fossoveien 5 A 14 Jens Poulsson
082601850 Fossoveien 5 B 14 Jens Poulsson
082601850 Fossoveien 6 A 14 Jens Poulsson
082601850 Fossoveien 6 B 14 Jens Poulsson
082601850 Fossoveien 7
16 Thorvald Astrup
082601850 Fossoveien 8 A 14 Jens Poulsson
082601850 Fossoveien 8 B 14 Jens Poulsson
082601850 Fossoveien 9 A 14 Jens Poulsson
082601850 Fossoveien 9 B 14 Jens Poulsson
082601850 Fossoveien 10 A 18

082601850 Fossoveien 10 B 18

082601850 Fossoveien 11
14 Jens Poulsson Revet
082601850 Fossoveien 12 A 18

082601850 Fossoveien 12 B 18

082601850 Fossoveien 13
14 Jens Poulsson Revet
082601884 Gaustaveien 161
227

082601884 Gaustaveien 163
227

082601900 Gunleiksgate 1
11 A Bernt Keyser-Frölich
082601900 Gunleiksgate 2
11 A Bernt Keyser-Frölich
082601900 Gunleiksgate 3
11 A Bernt Keyser-Frölich
082601900 Gunleiksgate 4
11 A Bernt Keyser-Frölich
082601900 Gunleiksgate 5
11 A Bernt Keyser-Frölich
082602000 Haddelandsveien 1
32

082602100 Haralds gate 1
20 B Bernt Keyser-Frölich
082602100 Haralds gate 2 A 22 B. Keyser Frølich
082602100 Haralds gate 2 B 22 B. Keyser Frølich
082602100 Haralds gate 4
H Bjarne Blom
082602100 Haralds gate 6
11 E Bernt Keyser-Frölich
082602100 Haralds gate 8
11 E Bernt Keyser-Frölich
082602100 Haralds gate 10
20 B Bernt Keyser-Frölich
082602100 Haralds gate 12
11 E Bernt Keyser-Frölich
082602200 Håkons gate 1
20 B Bernt Keyser-Frölich
082602200 Håkons gate 7
20 B Bernt Keyser-Frölich
082602200 Håkons gate 9 A 21

082602200 Håkons gate 9 B 21

082602200 Håkons gate 11
20 B Bernt Keyser-Frölich
082602300 ing Waadens gate 1 A 18

082602300 ing Waadens gate 1 B 18

082602300 ing Waadens gate 2
11 E Bernt Keyser-Frölich
082602300 ing Waadens gate 3
D Magnus Poulsson
082602300 ing Waadens gate 4
20 B Bernt Keyser-Frölich
082602300 ing Waadens gate 5
F Magnus Poulsson
082602300 ing Waadens gate 6
11 E Bernt Keyser-Frölich
082602300 ing Waadens gate 7
D Magnus Poulsson
082602300 ing Waadens gate 9
A 2 Magnus Poulsson
082602300 ing Waadens gate 10
11 E Bernt Keyser-Frölich
082602300 ing Waadens gate 11
11 E Bernt Keyser-Frölich
082602300 ing Waadens gate 12
A 2 Magnus Poulsson
082602300 ing Waadens gate 13
D Magnus Poulsson
082602300 ing Waadens gate 14
11 E Bernt Keyser-Frölich
082602300 ing Waadens gate 15
A 2 Magnus Poulsson
082602300 ing Waadens gate 16
A Magnus Poulsson
082602300 ing Waadens gate 17
A 2 Magnus Poulsson
082602300 ing Waadens gate 18
F 2 Magnus Poulsson
082602300 ing Waadens gate 19
B Magnus Poulsson
082602300 ing Waadens gate 20
F 2 Magnus Poulsson
082602300 ing Waadens gate 21
B Magnus Poulsson
082602300 ing Waadens gate 22
A Magnus Poulsson
082602300 ing Waadens gate 23
F Magnus Poulsson
082602300 ing Waadens gate 24
A Magnus Poulsson
082602300 ing Waadens gate 26
A 2 Magnus Poulsson
082602300 ing Waadens gate 28 A A 2 Magnus Poulsson
082602300 ing Waadens gate 28 B A 2 Magnus Poulsson
082602325 Ingolfsgate 3
20 B Bernt Keyser-Frölich
082602350 Jernbanegata 1
Y

082602350 Jernbanegata 2
HH-22 B
Enkepensjonistbolig
082602350 Jernbanegata 3
C2

082602350 Jernbanegata 4
HH-22 B
Enkepensjonistbolig
082602350 Jernbanegata 5
D Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 7
F Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 8
X Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 9
D Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 10 A Z Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 10 B Z Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 10 C Z Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 10 D Z Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 11
A Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 12 A X Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 12 B X Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 13 A X Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 13 B X Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 14 A Z Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 14 B Z Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 14 C Z Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 14 D Z Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 15 A X Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 15 B X Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 16 A X Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 16 B X Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 17 A Z Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 17 B Z Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 17 C Z Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 17 D Z Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 19 A Z Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 19 B Z Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 19 C Z Magnus Poulsson
082602350 Jernbanegata 19 D Z Magnus Poulsson
082602400 Jernbaneplassen 1
4H-77
Tidl. kontor Rjukan kraftanlegg 4H.22 34793 34794 34795 34993
082602400 Jernbaneplassen 3
125 Bernt Keyser-Frölich
082602400 Jernbaneplassen 4
11 B Bernt Keyser-Frölich
082602400 Jernbaneplassen 5
J B.
082602400 Jernbaneplassen 6
J B.
082602450 Klonteigs gate 1
C Magnus Poulsson
082602450 Klonteigs gate 3
C 2 Magnus Poulsson
082602500 Kraftledningsveien 1
125 A Ove Bang
082602550 Ligaten 2
119 D Ove Bang
082602550 Ligaten 4
119 D Ove Bang
082602550 Ligaten 16
P
Revet
082602550 Ligaten 19
11 D Bernt Keyser-Frölich? Utvidet 11 E
082602550 Ligaten 21
20 D Bernt Keyser-Frölich
082602550 Ligaten 23
123 Ove Bang
082602650 Mogate 1 A J 1 B.
082602650 Mogate 1 B J 1 B.
082602650 Mogate 2
4H.22-4
Forsamlingslokale
082602650 Mogate 3
J 5 Jens Poulsson
082602750 Mælands gate 13
227
Omadressert fra Liestulgate 4
082602750 Mælands gate 17
227
Omadressert fra Fiskumgate 3
082602800 Mæl gate 1
11 E Bernt Keyser-Frölich
082602800 Mæl gate 2
11 E Bernt Keyser-Frölich
082602800 Mæl gate 3
11 A Bernt Keyser-Frölich
082602800 Mæl gate 4
11 A Bernt Keyser-Frölich
082602800 Mæl gate 5
11 B Bernt Keyser-Frölich
082602800 Mæl gate 6
11 A Bernt Keyser-Frölich
082602800 Mæl gate 8
11 B Bernt Keyser-Frölich
082602825 Mælsvingen 2 A 258 III

082602825 Mælsvingen 2 B 258 III

082602825 Mælsvingen 2 C 258 III

082602825 Mælsvingen 2 D 258 III

082602825 Mælsvingen 4 A 258 III

082602825 Mælsvingen 4 B 258 III

082602825 Mælsvingen 4 C 258 III

082602825 Mælsvingen 4 D 258 III

082602825 Mælsvingen 6
4F.35365

082602825 Mælsvingen 8
4F.35365

082602825 Mælsvingen 10 A 31 Ove Bang
082602825 Mælsvingen 10 B 31 Ove Bang
082602825 Mælsvingen 11
30 Ove Bang
082602825 Mælsvingen 12 A 31 Ove Bang
082602825 Mælsvingen 12 B 31 Ove Bang
082602825 Mælsvingen 13 A 30 Ove Bang
082602825 Mælsvingen 13 B 30 Ove Bang
082602825 Mælsvingen 15 A 31 Ove Bang
082602825 Mælsvingen 15 B 31 Ove Bang
082602850 Månaveien 1
O

082602850 Månaveien 3
O

082602850 Månaveien 5
O

082602850 Månaveien 7
O

082602850 Månaveien 9
O

082602850 Månaveien 15
O

082602850 Månaveien 17
O

082602880 Nedre veg 4
4H.22-9

082602900 Olavs gate 1
4H-22 B
enkepensjonistbolig
082602900 Olavs gate 3 A 36

082602900 Olavs gate 3 B 36

082602900 Olavs gate 5 A 36

082602900 Olavs gate 5 B 36

082602900 Olavs gate 6
11 E Bernt Keyser-Frölich
082602900 Olavs gate 8 A 22 B. Keyser Frølich
082602900 Olavs gate 8 B 22 B. Keyser Frølich
082602950 Prof. Tronstadgate 2
J 1 B.
082602950 Prof. Tronstadgate 3 A 7

082602950 Prof. Tronstadgate 3 B 7

082602950 Prof. Tronstadgate 3 C 7

082602950 Prof. Tronstadgate 4 A J 1 B.
082602950 Prof. Tronstadgate 4 B J 1 B.
082602950 Prof. Tronstadgate 5 A 4

082602950 Prof. Tronstadgate 5 B 4

082602950 Prof. Tronstadgate 6
15

082602950 Prof. Tronstadgate 7
G Bjarne Blom
082602950 Prof. Tronstadgate 8
6 Christian Morgenstierne
082602950 Prof. Tronstadgate 9 A G Bjarne Blom
082602950 Prof. Tronstadgate 9 B G Bjarne Blom
082602950 Prof. Tronstadgate 10 A 4

082602950 Prof. Tronstadgate 10 B 4

082602950 Prof. Tronstadgate 11
11 F

082602950 Prof. Tronstadgate 12 A H Bjarne Blom
082602950 Prof. Tronstadgate 12 B H Bjarne Blom
082602950 Prof. Tronstadgate 14 A 4

082602950 Prof. Tronstadgate 14 B 4

082602950 Prof. Tronstadgate 16 A 6 Christian Morgenstierne
082602950 Prof. Tronstadgate 16 B 6 Christian Morgenstierne
082602950 Prof. Tronstadgate 18
15

082602950 Prof. Tronstadgate 20 A G Bjarne Blom
082602950 Prof. Tronstadgate 20 B G Bjarne Blom
082603125 Rollagveien 2
4504-28

082603125 Rollagveien 40
201

082603125 Rollagveien 44
4H.18/86

082603125 Rollagveien 48
201

082603125 Rollagveien 50
4F.27884

082603125 Rollagveien 60082603125 Rollagveien 62
20 B Bernt Keyser-Frölich
082603125 Rollagveien 64
20 B Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 1 A J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 1 B J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 2 A 4H.17 Bjarne Blom
082603150 Sam Eydesgate 2 B 4H.17 Bjarne Blom
082603150 Sam Eydesgate 3 A J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 3 B J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 4 A 1 Blix
082603150 Sam Eydesgate 4 B 1 Blix
082603150 Sam Eydesgate 4 C 1 Blix
082603150 Sam Eydesgate 5 A J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 5 B J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 6 A 1 Blix
082603150 Sam Eydesgate 6 B 1 Blix
082603150 Sam Eydesgate 6 C 1 Blix
082603150 Sam Eydesgate 7 A J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 7 B J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 9 A J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 9 B J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 11 A J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 11 B J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 13 A J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 13 B J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 15
J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 17
J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 19 A J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 19 B J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 21 A J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 21 B J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 23 A J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 23 B J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 25 A J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 25 B J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 27 A J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 27 B J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 29 A J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 29 B J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 31 A J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 31 B J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 33 A J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 33 B J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 33 C J 1 B. Omadr. Fra Segt 35 a
082603150 Sam Eydesgate 33 D J 1 B. Omadr. Fra Segt 35 a
082603150 Sam Eydesgate 35 A J 1 B. Omadr. Fra Segt 35
082603150 Sam Eydesgate 35 B J 1 B. Omadr. Fra Segt 35
082603150 Sam Eydesgate 37 A J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 37 B J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 39 A J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 39 B J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 41 A J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 41 B J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 43
134

082603150 Sam Eydesgate 45 A J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 45 B J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 47 A J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 47 B J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 47 C J 4 Ove Bang Omadr. Fra Segt 47 Aa
082603150 Sam Eydesgate 47 D J 4 Ove Bang Omadr. Fra Segt 47 Aa
082603150 Sam Eydesgate 48
4H.14
Tidl. Forretningslokaler
082603150 Sam Eydesgate 49
J 3 Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 50
4H.14
Rjukan Varelager
082603150 Sam Eydesgate 51
4H.14
Pølsemakeri
082603150 Sam Eydesgate 51 A 127
Dobb. hus
082603150 Sam Eydesgate 52 A 38

082603150 Sam Eydesgate 52 B 38

082603150 Sam Eydesgate 54 A


082603150 Sam Eydesgate 54 B


082603150 Sam Eydesgate 54 C


082603150 Sam Eydesgate 72 A 105 B

082603150 Sam Eydesgate 72 B 105 B

082603150 Sam Eydesgate 74 A J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 74 B J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 76 A J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 76 B J 1 B.
082603150 Sam Eydesgate 77 A J B.
082603150 Sam Eydesgate 77 B J B.
082603150 Sam Eydesgate 78 A 3

082603150 Sam Eydesgate 78 C 3

082603150 Sam Eydesgate 79 A J B.
082603150 Sam Eydesgate 80 A 4

082603150 Sam Eydesgate 80 B 4

082603150 Sam Eydesgate 81 A H Bjarne Blom
082603150 Sam Eydesgate 81 B H Bjarne Blom
082603150 Sam Eydesgate 82 A 4

082603150 Sam Eydesgate 82 B 4

082603150 Sam Eydesgate 83
J B.
082603150 Sam Eydesgate 84 A 2

082603150 Sam Eydesgate 84 B 2

082603150 Sam Eydesgate 85 A J B.
082603150 Sam Eydesgate 85 B J B.
082603150 Sam Eydesgate 86 A 4

082603150 Sam Eydesgate 86 B 4

082603150 Sam Eydesgate 87 A J B.
082603150 Sam Eydesgate 87 B J B.
082603150 Sam Eydesgate 88 A 6 Christian Morgenstierne
082603150 Sam Eydesgate 88 B 6 Christian Morgenstierne
082603150 Sam Eydesgate 94
O

082603150 Sam Eydesgate 96
O

082603150 Sam Eydesgate 98
O

082603150 Sam Eydesgate 105
O

082603150 Sam Eydesgate 106
O

082603150 Sam Eydesgate 107
O

082603150 Sam Eydesgate 108
O

082603150 Sam Eydesgate 109
O

082603150 Sam Eydesgate 110
O

082603150 Sam Eydesgate 111
O

082603150 Sam Eydesgate 112
O

082603150 Sam Eydesgate 113
O

082603150 Sam Eydesgate 114
O

082603150 Sam Eydesgate 115
O

082603150 Sam Eydesgate 117
O

082603150 Sam Eydesgate 119
O

082603150 Sam Eydesgate 119 A 38

082603150 Sam Eydesgate 121
O

082603150 Sam Eydesgate 123
O

082603150 Sam Eydesgate 125
O

082603150 Sam Eydesgate 127
O

082603150 Sam Eydesgate 129 A O 2 Bjarne Blom
082603150 Sam Eydesgate 129 B O 2 Bjarne Blom
082603150 Sam Eydesgate 131 A O 2 Bjarne Blom
082603150 Sam Eydesgate 131 B O 2 Bjarne Blom
082603150 Sam Eydesgate 132
11 Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 133
38

082603150 Sam Eydesgate 134
11 Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 135
38

082603150 Sam Eydesgate 138
11 Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 139
125 Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 140
11 Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 141
11 Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 142
11 Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 143
11 Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 144
11 Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 145
11 Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 146
11 Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 147
11 Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 148
11 Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 149
11 Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 150
11 Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 151
11 Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 152
11 Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 153
11 Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 155
119 D Ove Bang
082603150 Sam Eydesgate 155 A 119 D Ove Bang
082603150 Sam Eydesgate 157
119 D Ove Bang
082603150 Sam Eydesgate 158
11 Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 159
11 A Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 160
20 A

082603150 Sam Eydesgate 164
4H.14
Varelagerets tidl. filial variant
082603150 Sam Eydesgate 167
119 D Ove Bang
082603150 Sam Eydesgate 169
11 E Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 170
5

082603150 Sam Eydesgate 171
U
Revet
082603150 Sam Eydesgate 172
L

082603150 Sam Eydesgate 173
P
Revet
082603150 Sam Eydesgate 174
P

082603150 Sam Eydesgate 175
R
Revet
082603150 Sam Eydesgate 176
U

082603150 Sam Eydesgate 177
11 C Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 178
11 E Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 179
11 C Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 180
11 B Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 181
11 C Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 182
11 B Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 183
11 C Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 184
11 E Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 185 A 28

082603150 Sam Eydesgate 185 B 28

082603150 Sam Eydesgate 185 C 28

082603150 Sam Eydesgate 186
A 2 Magnus Poulsson
082603150 Sam Eydesgate 186 A A 2 Magnus Poulsson
082603150 Sam Eydesgate 188
B Magnus Poulsson
082603150 Sam Eydesgate 190
C 2 Magnus Poulsson
082603150 Sam Eydesgate 192
A Magnus Poulsson
082603150 Sam Eydesgate 194
A 2 Magnus Poulsson
082603150 Sam Eydesgate 196
A Magnus Poulsson
082603150 Sam Eydesgate 198
4H.22-7
Pensjonistbolig
082603150 Sam Eydesgate 202
A Magnus Poulsson
082603150 Sam Eydesgate 204
A 2 Magnus Poulsson
082603150 Sam Eydesgate 206
A Magnus Poulsson
082603150 Sam Eydesgate 208
A 2 Magnus Poulsson
082603150 Sam Eydesgate 210
F Magnus Poulsson
082603150 Sam Eydesgate 212
B Magnus Poulsson
082603150 Sam Eydesgate 214
C Magnus Poulsson
082603150 Sam Eydesgate 216
F 2 Magnus Poulsson
082603150 Sam Eydesgate 218
11 E Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 220
28

082603150 Sam Eydesgate 222
198

082603150 Sam Eydesgate 222 A 198

082603150 Sam Eydesgate 224
23

082603150 Sam Eydesgate 226
11 E Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 228
11 A Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 230
11 A Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 232
11 A Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 234
11 E Bernt Keyser-Frölich
082603150 Sam Eydesgate 244 A 14 Jens Poulsson
082603150 Sam Eydesgate 244 B 14 Jens Poulsson
082603150 Sam Eydesgate 246 A 17

082603150 Sam Eydesgate 246 B 17

082603150 Sam Eydesgate 246 C 17

082603150 Sam Eydesgate 248
4H.22-6
Blokk A Pensjonistbolig
082603150 Sam Eydesgate 250
4H.22-6
Blokk A Pensjonistbolig
082603150 Sam Eydesgate 252
4H.22-6
Blokk A Pensjonistbolig
082603150 Sam Eydesgate 310
227

082603150 Sam Eydesgate 312 A 258 III

082603150 Sam Eydesgate 312 B 258 III

082603150 Sam Eydesgate 312 C 258 III

082603150 Sam Eydesgate 312 D 258 III

082603150 Sam Eydesgate 314 A 258 III

082603150 Sam Eydesgate 314 B 258 III

082603150 Sam Eydesgate 314 C 258 III

082603150 Sam Eydesgate 314 D 258 III

082603150 Sam Eydesgate 316
227

082603200 Skogveien 3
122 Bernt Keyser-Frölich
082603200 Skogveien 5
122 Bernt Keyser-Frölich
082603200 Skogveien 7
122 Bernt Keyser-Frölich
082603200 Skogveien 9
122 Bernt Keyser-Frölich
082603200 Skogveien 11
129

082603200 Skogveien 13
130

082603200 Skogveien 14
125 C Ove Bang
082603200 Skogveien 15
131 Bernt Keyser-Frölich
082603200 Skogveien 16
118 Ove Bang
082603200 Skogveien 17
125 Bernt Keyser-Frölich
082603200 Skogveien 18
118 Ove Bang
082603200 Skogveien 19
132 Thorvald Astrup Søsterhjem
082603200 Skogveien 20
134

082603200 Skogveien 21
125 Bernt Keyser-Frölich
082603200 Skogveien 22
125 Bernt Keyser-Frölich
082603250 Skriugaten 2
4H.22-2
Musikkhuset
082603250 Skriugaten 27 B x-003
4H.19/1140
082603350 Storgaten 23
4H.22
4F.29711, 29613, 29684, 38494
082603450 Sverres gate 2
20 B Bernt Keyser-Frölich
082603500 Sykehusveien 2
141 Ove Bang
082603500 Sykehusveien 4 A 4H.21
Lasarett, nu betjeningsbolig
082603500 Sykehusveien 4 B 4H.21
Lasarett, nu betjeningsbolig
082603500 Sykehusveien 4 C 4H.21
Lasarett, nu betjeningsbolig
082603500 Sykehusveien 6
4H.20
Sykehus
082603550 Sølvvoldveien 3
x-006
Adm. bolig og anneks
082604000 Såheimsveien 2
x-007
Rjukan II Fabrikkanlegg kontorer 4F.24170 4H.22/1556 4F.40830
082604000 Såheimsveien 13 A J B.
082604000 Såheimsveien 13 B J B.
082604000 Såheimsveien 15 A 9

082604000 Såheimsveien 15 B 9

082604000 Såheimsveien 17 A 10

082604000 Såheimsveien 17 B 10

082604000 Såheimsveien 19 A 9

082604000 Såheimsveien 19 B 9

082604050 Telemarksgata 1
C 2 Magnus Poulsson
082604050 Telemarksgata 2
B Magnus Poulsson
082604050 Telemarksgata 3
C Magnus Poulsson
082604050 Telemarksgata 4
C Magnus Poulsson
082604050 Telemarksgata 5
C Magnus Poulsson
082604050 Telemarksgata 6
C Magnus Poulsson
082604050 Telemarksgata 7
C 2 Magnus Poulsson
082604050 Telemarksgata 8
B Magnus Poulsson
082604050 Telemarksgata 9
A 2 Magnus Poulsson
082604050 Telemarksgata 10
A Magnus Poulsson
082604050 Telemarksgata 11
A 2 Magnus Poulsson
082604050 Telemarksgata 12
A 2 Magnus Poulsson
082604050 Telemarksgata 13
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604050 Telemarksgata 14
B Magnus Poulsson
082604100 Tinngate 1
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 2
11 B Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 3
11 A Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 4
11 B Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 5
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 6
11 A Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 7
11 A Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 8
11 A Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 9
11 A Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 10
11 A Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 11 A 18

082604100 Tinngate 11 B 18

082604100 Tinngate 12
11 B Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 13 A 26

082604100 Tinngate 13 B 26

082604100 Tinngate 13 C 26

082604100 Tinngate 14
11 A Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 15 A 27

082604100 Tinngate 15 B 27

082604100 Tinngate 15 C 27

082604100 Tinngate 16
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 17 A 18

082604100 Tinngate 17 B 18

082604100 Tinngate 19 A 18

082604100 Tinngate 19 B 18

082604100 Tinngate 21 A 19

082604100 Tinngate 21 B 19

082604100 Tinngate 21 C 19

082604100 Tinngate 23
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 25
B Magnus Poulsson
082604100 Tinngate 27
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 29
A Magnus Poulsson
082604100 Tinngate 30
4H.22-8
Pensjonistbolig
082604100 Tinngate 31
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 32
4H.22-8
Pensjonistbolig
082604100 Tinngate 33
F Magnus Poulsson
082604100 Tinngate 35
F Magnus Poulsson
082604100 Tinngate 37
D Magnus Poulsson
082604100 Tinngate 39
D Magnus Poulsson
082604100 Tinngate 40
198

082604100 Tinngate 41
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 42 A 21

082604100 Tinngate 42 B 21

082604100 Tinngate 43
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 45
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 47
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 50 A H Bjarne Blom
082604100 Tinngate 50 B H Bjarne Blom
082604100 Tinngate 52
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 53 A H Bjarne Blom
082604100 Tinngate 53 B H Bjarne Blom
082604100 Tinngate 54
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 55
22 B. Keyser Frølich
082604100 Tinngate 56 A H Bjarne Blom
082604100 Tinngate 56 B H Bjarne Blom
082604100 Tinngate 57 A 21

082604100 Tinngate 57 B 21

082604100 Tinngate 58
20 B Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 59 A H Bjarne Blom
082604100 Tinngate 59 B H Bjarne Blom
082604100 Tinngate 60
20 B Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 61 A 21

082604100 Tinngate 61 B 21

082604100 Tinngate 62
22 B. Keyser Frølich
082604100 Tinngate 63
4H.22-7
Pensjonistbolig
082604100 Tinngate 63 A 4H.22-7
Pensjonistbolig
082604100 Tinngate 64
20 B Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 65
4H.22-7
Blokk A Pensjonistbolig
082604100 Tinngate 66
20 B Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 67 A 4H.22-6
Blokk E Pensjonistbolig
082604100 Tinngate 67 B 4H.22-6
Blokk E Pensjonistbolig
082604100 Tinngate 68 A 21

082604100 Tinngate 68 B 21

082604100 Tinngate 69 A 4H.22-6
Blokk B Pensjonistbolig
082604100 Tinngate 69 B 4H.22-6
Blokk B Pensjonistbolig
082604100 Tinngate 70
20 B Bernt Keyser-Frölich
082604100 Tinngate 72
22 B. Keyser Frølich
082604100 Tinngate 123
4H.22-8
Pensjonistbolig
082604100 Tinngate 125
4H.22-8
Pensjonistbolig
082604100 Tinngate 126
227

082604100 Tinngate 128
227

082604100 Tinngate 132
4H.22-8
Pensjonistbolig
082604100 Tinngate 134
4H.22-8
Pensjonistbolig
082604200 Torget 2
4H.15
Post, Telegraf, Apotek etc 4H.15
082604250 Tveito alle 1 A 24

082604250 Tveito alle 1 B 24

082604250 Tveito alle 2 A H Bjarne Blom
082604250 Tveito alle 2 B H Bjarne Blom
082604250 Tveito alle 3 A 25

082604250 Tveito alle 3 B 25

082604250 Tveito alle 3 C 25

082604250 Tveito alle 5 A 24

082604250 Tveito alle 5 B 24

082604250 Tveito alle 5 C 24

082604250 Tveito alle 7 A 22 B. Keyser Frølich
082604250 Tveito alle 7 B 22 B. Keyser Frølich
082604250 Tveito alle 9 A H Bjarne Blom
082604250 Tveito alle 9 B H Bjarne Blom
082604250 Tveito alle 11 A H Bjarne Blom
082604250 Tveito alle 11 B H Bjarne Blom
082604250 Tveito alle 13 A 22 B. Keyser Frølich
082604250 Tveito alle 13 B 22 B. Keyser Frølich
082604250 Tveito alle 14 A 14 B

082604250 Tveito alle 14 B 14 B

082604250 Tveito alle 15 A 14 B

082604250 Tveito alle 15 B 14 B

082604250 Tveito alle 16
16 B

082604250 Tveito alle 17
16 B

082604250 Tveito alle 18 A 14 B

082604250 Tveito alle 18 B 14 B

082604250 Tveito alle 19 A 14 B

082604250 Tveito alle 19 B 14 B

082604250 Tveito alle 20
16 B

082604250 Tveito alle 21
16 B

082604350 Vestfjorddalsgate 1 A N

082604350 Vestfjorddalsgate 1 B E Å.A.
082604350 Vestfjorddalsgate 2
11 A Bernt Keyser-Frölich
082604350 Vestfjorddalsgate 3 A E Å.A.
082604350 Vestfjorddalsgate 3 B Æ

082604350 Vestfjorddalsgate 4
11 A Bernt Keyser-Frölich
082604350 Vestfjorddalsgate 5
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604350 Vestfjorddalsgate 6
11 A Bernt Keyser-Frölich
082604350 Vestfjorddalsgate 7
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604350 Vestfjorddalsgate 8
11 A Bernt Keyser-Frölich
082604350 Vestfjorddalsgate 9
11 C Bernt Keyser-Frölich
082604350 Vestfjorddalsgate 10
20 B Bernt Keyser-Frölich
082604350 Vestfjorddalsgate 11
11 A Bernt Keyser-Frölich
082604350 Vestfjorddalsgate 13
B Magnus Poulsson
082604350 Vestfjorddalsgate 14
C Magnus Poulsson
082604350 Vestfjorddalsgate 15
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604350 Vestfjorddalsgate 16
B Magnus Poulsson
082604350 Vestfjorddalsgate 17
C Magnus Poulsson
082604350 Vestfjorddalsgate 18
B Magnus Poulsson
082604350 Vestfjorddalsgate 19
D Magnus Poulsson
082604350 Vestfjorddalsgate 20
F Magnus Poulsson
082604350 Vestfjorddalsgate 21
A Magnus Poulsson
082604350 Vestfjorddalsgate 22
A 2 Magnus Poulsson
082604350 Vestfjorddalsgate 23
A 2 Magnus Poulsson
082604350 Vestfjorddalsgate 24 A Y

082604350 Vestfjorddalsgate 24 B Y

082604350 Vestfjorddalsgate 25
A 2 Magnus Poulsson
082604400 Villaveien 2
108 Thorvald Astrup
082604400 Villaveien 2 A 108 Thorvald Astrup
082604400 Villaveien 3
101 Thorvald Astrup
082604400 Villaveien 5
4H.22
Gamle sykehus. 4F.21994, 30616
082604400 Villaveien 5 A 4H.22
Gamle sykehus. 4F.21994, 30616
082604400 Villaveien 5 B 4H.22
Gamle sykehus. 4F.21994, 30616
082604400 Villaveien 6
110

082604400 Villaveien 7
106 Thorvald Astrup
082604400 Villaveien 9
107 Thorvald Astrup Gr.4926-2-3-7
082604400 Villaveien 10
142 Ove Bang
082604400 Villaveien 11
102 A Thorvald Astrup
082604400 Villaveien 12
114 Ove Bang
082604400 Villaveien 13
120

082604400 Villaveien 14
102 B

082604400 Villaveien 15
125 A Ove Bang Speilvendt kopi
082604400 Villaveien 16 A 140 Bjarne Blom
082604400 Villaveien 16 B 140 Bjarne Blom
082604400 Villaveien 18
104 B

082604400 Villaveien 20 B 116 Thorvald Astrup
082604400 Villaveien 20 C 116 Thorvald Astrup
082604400 Villaveien 22
104 B

082604400 Villaveien 24 A 103 A Thorvald Astrup
082604400 Villaveien 24 B 103 A Thorvald Astrup
082604400 Villaveien 26 A 116 Thorvald Astrup
082604400 Villaveien 26 B 116 Thorvald Astrup
082604400 Villaveien 27 A 110

082604400 Villaveien 27 B 110

082604400 Villaveien 29 A 103 B Bjarne Blom
082604400 Villaveien 29 B 103 B Bjarne Blom
082604400 Villaveien 30
112 A Helge. E. Blix
082604400 Villaveien 32
112 Helge. E. Blix
082604400 Villaveien 33
125 A Ove Bang
082604400 Villaveien 35
125 A Ove Bang
082604400 Villaveien 37 A 128

082604400 Villaveien 37 B 128

082604450 Våer 1082604450 Våer 3
J 5 Jens Poulsson
082604450 Våer 4
J 5 Jens Poulsson
082604450 Våer 5 A J 1 B.
082604450 Våer 5 B J 1 B.
082604450 Våer 6
J 1 B.
082604450 Våer 7 A J 5 Jens Poulsson
082604450 Våer 7 B J 5 Jens Poulsson
082604450 Våer 9 A J B.
082604450 Våer 9 B J B.
082604450 Våer 10 A


082604450 Våer 10 B


082604450 Våer 11082604450 Våer 12
J B.
082604450 Våer 13082604450 Våer 14082604450 Våer 15 A 39

082604450 Våer 15 B 39

082604450 Våer 17
39
Revet
082604450 Våer 18
39

082604450 Våer 19
39

082604450 Våer 20
39

082604450 Våer 21 A 39

082604450 Våer 21 B 39

082604450 Våer 22 A 39

082604450 Våer 22 B 39

082604450 Våer 23082604450 Våer 24082604450 Våer 25082604500 Ø. Hansens gate 1
Q
Revet
082604500 Ø. Hansens gate 1
V
Revet
082604500 Ø. Hansens gate 2
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604500 Ø. Hansens gate 3
M
Revet
082604500 Ø. Hansens gate 4


Gamle Ingolvsland revet
082604500 Ø. Hansens gate 5
M
Revet
082604500 Ø. Hansens gate 6
20 B Bernt Keyser-Frölich Revet
082604500 Ø. Hansens gate 7 A M

082604500 Ø. Hansens gate 7 B M

082604500 Ø. Hansens gate 8
20 B Bernt Keyser-Frölich
082604500 Ø. Hansens gate 9 A S Hjalmar Waaden
082604500 Ø. Hansens gate 9 B S Hjalmar Waaden
082604500 Ø. Hansens gate 10
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604500 Ø. Hansens gate 11 A M

082604500 Ø. Hansens gate 11 B M

082604500 Ø. Hansens gate 12
20 B Bernt Keyser-Frölich
082604500 Ø. Hansens gate 14
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604550 Østbygdengata 2
16 Thorvald Astrup
082604550 Østbygdengata 3
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604550 Østbygdengata 4
B Magnus Poulsson
082604600 Åsmund Vinjes gate 1 A 22 B. Keyser Frølich
082604600 Åsmund Vinjes gate 2
20 B Bernt Keyser-Frölich
082604600 Åsmund Vinjes gate 4
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604600 Åsmund Vinjes gate 6
20 B Bernt Keyser-Frölich
082604600 Åsmund Vinjes gate 7 A H Bjarne Blom
082604600 Åsmund Vinjes gate 7 B H Bjarne Blom
082604600 Åsmund Vinjes gate 8 A H Bjarne Blom
082604600 Åsmund Vinjes gate 8 B H Bjarne Blom
082604600 Åsmund Vinjes gate 9
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604600 Åsmund Vinjes gate 10
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604600 Åsmund Vinjes gate 11
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604600 Åsmund Vinjes gate 12
20 B Bernt Keyser-Frölich
082604600 Åsmund Vinjes gate 13
20 B Bernt Keyser-Frölich
082604600 Åsmund Vinjes gate 14
11 E Bernt Keyser-Frölich
082604600 Åsmund Vinjes gate 15
11 E Bernt Keyser-Frölich