Øvrebøs kartlegging Tveito - Dale i 1:1000 fra 1922

Øvrebø

 

For "regulering" av tomter til privat boligbygging nedenfor Tveito var det behov for gode kart. Olaf Øvrebø sto for oppmåling av disse kartene i 1921 og 1922. Kartene tok inn Hydros "regulering" Tveito - Bjørkhaug og jomfruelig område ned til Dale ble kartlagt.

Kommunen har kopi av disse kartene som er scannet. De er tilgjengelig her.

Klikk i kartet nedenfor for å vise kartbilde.


Oversikt

Øvrebø 1a Øvrebø 1b Øvrebø 1c Øvrebø 1d Øvrebø 2a Øvrebø 2b Øvrebø 2c Øvrebø 2d Øvrebø 3a Øvrebø 3b Øvrebø 3c Øvrebø 3d