Tilskudd til tilbakeføring eller bevaring

Tinn kommune har en tilskuddsordning som skal støtte opp under målsetningen om å få Rjukan inn på Verdensarvlista. Tilskudd kan gis til utvendige arbeider på bygninger og anlegg som er del av by- og industribygginga i Rjukan og Vestfjorddalen i første halvdel av 1900-tallet. Planlegger du å søke tilskudd for å tilbakeføre eller bevare anbefaler i at du kontakter planavdelingen i kommunen. Der kan du få råd om hvilke løsninger som kan godkjennes og hjelp til å finne tegningsgrunnlag.