Registreringer i Villaveien juni 2011

VillaveienUtført av: Anders Gunleiksrud Med støtte fra: Thomas Haupt, Tinn kommune

I kommunedelplan er Villaveien, Fjellveien, Bøhagenlia og Bråvold avmerket som bevaringsområder med hensyn til kulturvern. Store deler av bebyggelsen er betraktet som bevaringsverdig og kommunedelplan legger opp til generelle bestemmelser og retningslinjer for endringer i området. Tinn kommune ønsker å registrere bevaringsverdige områder for å etablere en helhetlig vurdering av Rjukan.

Materialet skal benyttes i en verdensarvsøknad til UNESCO. Dette prosjektet er en registrering av de tidligere nevnte områder og utført med hovedfokus på den overordnede konteksten, samt veier og bebyggelse i landskapet. Det er lagt vekt på detaljer som fremstår med kulturhistorisk verdi. Registreringsområdet består av Villaveien, Fjellveien, Bøhagenlia og Bråvold. Samlet er det delt inn i tre mindre områder. Dette er hensiktsmessig for å gi en oversiktlig beskrivelse av de enkelte områders bebyggelse. Hvert område har en særegen karakter og må betraktes individuelIt.

Områdene

Omr 3 Omr 2 Omr1
Område 3:  Øvre del av Villaveien med Fjellveien Område 2:  Midtre del av Villaveien med Bøhagenlia Område 1:  Nedre del av Villaveien med Sølvvolden

 

Snitt
Snitt

Snitt  A-A I snittet A-A mot vest ligger Bråvoldparken, Sam Eydes gate, administrasjonsboligen og Sølvvoldveien med innkjøring til Villaveien.
Snitt  B-B Snitt B-B mot vest viser veistrekningen Villaveien med private tomter på hver side.
Snitt  C-C Snill C·C mot vest beskriver Villaveien, bolig nr. 10(Ove Bangs "funkis bolig") og stiforbindelse til Sam Eydes gate.
Snitt  D-D Snitt D-D mot vest viser adkomstvei til Villaveien nr. 15 og brokonstruksjon langs veistrekningen Villaveien.
Snitt  E-E Snitt E-E mot vest beskriver terrenget i området 2 og Villaveien med adkomstvei til tomt nr. 16 og 18.
Snitt  F-F Snitt F-F mot vest. beskriver terrenget i område 2 , Villaveien med støttemurer og tomt nr. 20.
Snitt  G-G Snitt G-G mot vest beskriver terrenget i området og veistrekningen med Villaveien nr. 22.
Snitt  H-H Snitt H-H mot vest beskriver terrenget i området og deler av bebyggelsen fra Sam Eydes gate til Villaveien.
Snitt  I-I Snitt I-I mot vest beskriver veistrekningen Villaveien, adkomstvei til bolig og Villaveien nr. 27.
Snitt  J-J Snitt J-J mot vest beskriver terrenget i dalsiden og bebyggelsen langs Fossovegen, Villaveien og Fjellveien.

Detaljer

Støttemurer område 1 12 støttemurer mellom Villaveien 4 og Villaveien 15. En er i plasstøpt betong, resten er tørrmurte natursteinsmurer.
Støttemur område 2 9 støttemurer mellom Villaveien 12 og Villaveien 20a. Er tørrmurte natursteinsmurer.
Støttemur 2 område 2 9 støttemurer mellom Villaveien 22 og Villaveien 29. To er i betong, en i systemblokk, resten er tørrmurte natursteinsmurer.
Støttemur område 3 10 støttemurer mellom Villaveien 36 og Fjellveien 6. Tørrmurte natursteinsmurer.
Brannvern Om brannhydranter og utplasserte brannstiger
Stabbesteiner Veggrekkverk av stabbestein sammenbundet med stålrør er et varemerke for Villaveien.
Ja - parken Ja - parken er en liten lunge nedenfor Villaveien 14.
Mars 2012
Svein Olav Hagen