Stadnamn database

Magnus er ein prototype på ein database over stadnamn som er arkiverte ved Namne- gransking,
Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo.
Databasen har i hovudsak materiale som er samla inn i Tinn under leiing av Gunhild Birkeland.

Atrå i Morgo, bulystprosjektet Bygdemellom og Norsk Industriarbeidermuseum har skrevet mye om Gunhilds arbeid med registreringen: Gunhild Birkeland

Databasen er trolig oppkalt etter Magnus Olsen som startet avdeling for navnegransking(AN) 1. juli 1921.

Stedsnavnene ligger i databasen med referanse til kartblad og rute i kartet. For å finne et stedsnavn fra basen i kartet, måtte du vært på universitetet for å finne kartet. Du måtte leite i katbladet for å finne nummeret for navnet.

Databasen er nå digitalisert inn i digitale kart av Alexander Tøndel og Svein Olav Hagen.
Du finner navn på forskjellige måter:
- Finn navn i databasen
- Naviger i navnekartet
- Naviger i Kommunekart.com

Stedsnavnene i Tinn er også tilgjengelige i appen Kommunekart. Den kan lastes ned fra:

Apple Istore Google play

Magnus


Svein Olav Hagen 19.02.2017 - Data ASaP!