Hydros hustyper

Bygninger fra industrireisingen på Rjukan. Start med Søk for å finne hustype eller adresse

Databasen er under utbygging siden januar 2015. Den vil etterhvert inneholde detaljer om bygningstyper og linker til tegninger og arkitekter.

Besøk siden litt senere, og du vil oppleve flere funksjoner. Dette er en kopi av registeret. Endringer blir ikke varig lagret.

Velkommen.
Svein Olav
Tinn kommune, planavdelingen


Laget av Svein Olav Hagen i Data ASaP!